Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Ο Ιωάννης και τα γεώμηλα της Αίγινας

9,00

Μαρία Ανδρικοπούλου

Το βιβλίο επικεντρώνεται στην άφιξη του Κυβερνήτη και την παραμονή του στην Αίγινα, όπου είχε μεταφέρει την καθέδρα του κράτους.